Katsuragake Shrine


Access
Take Meitetsu-Honsen line from Meitetsu Nagoya sta.. Get off at Gifu Sta.
Take Gifu Bus "No.1 Chusetsu-Sagiyama-mawari" and get off at Chusetsubashi stop.
Walk 10 - 15minutes.
or
Take Meitetsu Gifu-shinai-sen (streetcar) line bound for Chusetsu/Kurono.
Get off at Chusetsu station.
Walk 10 to 15 minutes to Southwest.