Aichi Loop Line. Station name Connection
1 /Okazaki Connected to the JR Tokaido Line
2 Z/Mutsuna -
3 /Naka-Okazaki Connected to the Meitetsu Nagoya Honsen Line
4 k/Kita-Okazaki -
5 /Daimon -
6 ke/Kitanomasuzuka -
7 O͏㋽/Mikawa-Kamigo -
8 io/Ekaku -
9 /Suenohara -
10 O͖Lc/Mikawa-Toyota -
11 V㋓/Shin-Uwagoromo -
12 VLc/Shin-Toyota connected to the Meitetsu Mikawa Line
Connected to the Meitetsu Toyota Line
13 ”~/Aikan Umetsubo -
14 l/Shigo -
15 L/Kaizu -
16 ی/Homi -
17 Œ/Sasabara -
18 /Yakusa Connected to the Linimo Line
19 R/Yamaguchi -
20 ˌ/Seto-guchi -
21 ˎs/Seto-shi Connected to the Meitetsu Seto Line
22 /Naka-Mizuno -
23 /Kozoji Connected to the JR Chuo Line.