Hanggliding and Paragliding

schools

hanggliging Aichi
pref.
Sky Try Goi-cho, Gamagori C. 19-1 Mitanda, Hobo-cho, Okazaki C.
TEL: 0564-47-3239
FAX: 0564-47-3249
skytry@m3.catvmics.ne.jp
(Hangglider, Paraglider)
open through the year
holiday: Thursdays
Gifu
pref.

1 Ikeda-yama
Tokai hagglider
School
Yamahora, Ikedacho 985-1 Fujishiro Ikeda-cho, Ibi-gun
TEL&FAX: 0585-45-9214zoom@ogaki-tv.ne.jp@
(Hangglider)
open through the year. can stay there.
holiday: Thursdays
Birds Eye View
Hangglider School
Ikeda-yama(Gifu pref..)
Kojin-yama(Shiga pref.)
Tado-san, Ishizu(Mie pref.)
837-3 Ota, Nanoh-cho,
Kaizu-gun,
TEL&FAX: 0584-56-3407
:birds-eye-view@pop07.odn.ne.jp
(Hangglider)
open 365 days
Mie
pref.

1 Tado-san
2 Ishizu
.
paragliding

Aichi
pref.
Loko Sky Sports Hisaka, Kuze-mura, Ibi-gun
TEL:0585-54-2460
FAX: 0585-54-2208
3 Oakami-hachiman-nishi, Ichinomiya C.
TEL: 0586-73-0854
FAX: 0586-73-4665
loko@lokosky.com@
(paraglider, motor paraglider)
open 365 days
Sky Try Goi-cho, Gamagori C. 19-1 Mitanda, Hobo-cho, Okazaki C.
TEL: 0564-47-3239
FAX: 0564-47-3249
skytry@m3.catvmics.ne.jp
(paraglider, hangglider)
open through the year
holiday: Thursdays
Field Kids 2672-37 Aza Musahara,
Tsukechi-cho, Ena-gun
TEL: 080-5160-5396
101-1 Aza Yamashiki, Fujie, Higashiura-cho, Chita-gun
school@fieldkids.com
(paraglider, motor paraglider)
open 365 days
Chunichi Paraglider School
Ikenodaira,Inabu-cho,
Higashikamo-gun,
Meihan area, Tarumi, TokonameC .
4-16-43-204, Ozone, Kita-ku, Nagoya
TEL: 052-911-0537
FAX: 052-981-4321
chunichi@d5.dion.ne.jp
(paraglider, motor paraglider)
open 365 days
Shinshiro Paraglider
School
Katayama, Shinshiro C. 27 Aza-maeno, Kawaji, Shinshiro C.
TEL&FAX: 0536-23-5574,
jm2xzi@mxq.mesh.ne.jp
(paraglider)
open:365 days
Gifu.
pref.
Takayama Sky Sailing
Club
Ichioharayama ski run
TEL: 090-8957-2647
c/o Ji-bieru Hida, 3-773-2 Nishi-no-Isshiki-cho, Takayama C.
TEL: 0577-36-3434
FAX: 0577-36-5959
korikori@bronze.ocn.ne.jp
(Paraglider)
Open: Apr. 1 -Nov. 31
reservation is required
One Day Trial: 10,000yen(10:00-16:00
include lunch & insulance)
Aero Cruise  Ibi Kogen Kaizuki Resort
(Ibi Kogen Ski-jo)
Hisaka, Ibigawa-cho, Ibi-gun, Gifu Pref.
4-17, KanoShinhonmachi, Gifu C.
TEL/Fax: 058-276-4452
 (Paraglider)
Mie
pref.
.