Shirakabe-cho & Shumoku-cho Area

Nagoya City Archives

s
Shisei Shiryokan


Cathoric Chikara-machi Church

JgbNŒ
Katorikku Chikara-machi Kyokai
Shunraku

ty
Shunraku
Haruta Tetsujiro's Residence

tcSY@
Haruta Tetsujiro's Residence
Toyota Sasuke's Residence

Lc@
Toyota Sasuke-tei
Nagayamon Gate


Nagayamon
Futabakan

t
Futabakan
Hyakka Hyakuso
(One Hundred Flowers)

SԕS
Hyakka Hyakuso
Shumoku-kan

؊
Shumokukan