NOHGAKU|DO
”\Šy“°

(NOH THEATER)

View from Nagoya Castle side View from Route 215 sideNagoya developed as a castle town of the Owari
Tokugawa family during the Edo Period (1603 - 1867 ).
This time also witnessed the flowering of the entertainment industry in Nagoya,
and it was called "geidokoro", or the entertainment capital.
After the Meiji era, Nagoya contributed to the development of local culture,
not only traditional culture but also in new genres.

Nohgakudo is where these traditional Noh performances take place.
And even today they house community functions
along with Noh performances.
In the entrance hall, mechanical dolls are displayed
which perform several times a day.
You can also try on a Noh mask on the way to the exhibit room.


The Noh stage is made of hinoki, Japanese cypress.
Traditionaly the picture on a kagamiita (the front wall
on the stage) is 'Oimatsu',
a traditional pine tree representing long life,
but in Nagoya Noh Theater, in odd numbered years
' Wakamatsu, ' young pine trees, are placed on stage.
"Oimatsu ˜V¼"(old pine tree)


The picture of "Wakamatsu" was painted by Sugimoto Kenkichi
and "Oimatsu" was painted by Matsuno Hideyo.


****


Sometimes you can even watch traditional entertainment like Noh,
Kyogen and Nagauta etc. performed by amateurs free of charge.*****

 Address:  1-1-1 Sannomaru Naka-ku Nagoya
 TEL   TEL: 052-231-0088 Fax: 052-231-8756
 Hours  9:00-17:00
 Closed  Dec.29-Jan.1
 Admission  free for exhibition
pay/free
for performance
 Access
* Get off at Shiyakusho on the Meijo Subway Line. Take exit.7. Walk to the west approx. 800m, 12 minutes.
* Get off at Sengencho Sta. on the Tsurumai Subway Line Take exit 1. A 10-min. walk.
* Get off at Marunouchi Sta. on the Tsurumai/Sakuradori Subway Line. Take exit 1. A 12-min. walk.
  ‰h13 (Sakae 13), ‰h27 (Sakae 27), ¼„‰ñ(Nishi-Junkai) Get off at –¼ŒÃ‰®é³–å‘O(Nagoyajo Seimon-mae)
ƒ[ƒOƒ‹(Meguru sightseeing route bus) Get off at –¼ŒÃ‰®é(Nagoyajo)
  map
  mapMonthly Info.*