Delicacies of Japan- -
sushi sashimi udon soba
okonomiyaki tempura dengaku zouni
- - -
oden miso-shiru ochazuke sunomono
- - - -
tsukemono chawan-mushi katsu-don /domburi-mono
bowl of rice + meat/vegitables
/fish topping
ten-don
- - -
gyuu-don shinoda-donburi oyako-domburi nabe-mono
dish cooked in one pot,
often at table
- -
una-don ikura-don. yakitori
- - -
onigiri sukiyaki shabu-shabu takoyaki
- -
teriyaki/yaki-mono
grilled/shallow-fried dish
tonkatsu kushiage Tori no karaage
-
warabimochi shiratama-zenzai goheimochi Matcha


280


age-mono
deep fried dish
- . .
ni-mono chikuzen-ni . . . .
itame-mono kimpira . . . .
gohan-mono
rice cooked with
gomoku-gohan shimeji-gohan takenoko-gohan .
zousui. kuri- . . .
shiru-mono
soup
misoshiru asari-jiru .. . .
umeboshi wagashi ebisenbei